OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti.

A. Data a jejich využití

Croatherm Praha s.r.o. zpracovává uživatelská data za tímto účelem:

  • Objednání zboží a služeb – pro zpracování vaší objednávky zboží či služeb, zajištění plnění objednaných placených i bezplatných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami atd. zpracováváme údaje typu: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie nákupů. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě nebo ústně. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
  • Nabídky zboží a služeb – údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) jsou používány pro informace o službách a produktech z naší nabídky. Tyto údaje využíváme pouze v rozsahu povoleném zákonem. Proti používání údajů pro kterýkoliv z výše uvedených kontaktních kanálů je možné kdykoliv vznést námitku a toto využití bude ukončeno.

Všechny uvedené údaje zpracováváme po dobu, kdy jste naším aktivním odběratelem a po dobu 5 let od ukončení poslední objednávky.

B. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

C. Práva subjektů 

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na croatherm@croatherm.cz